Sällskapets ändamål är att samla och förmedla kunskaper om Fredrik Henrik af Chapman och hans betydelse för svensk och internationell sjöfart och ingenjörskonst samt om hans livsverk, hans person och hans värld.

Verksamheten består i första hand av föredrag och studiebesök. Vi behandlar ämnen med anknytning till både civil och militär sjöfartshistoria och koncentrerar oss på den spännande gustavianska tiden. En viktig och växande del är att hålla kontakt med institutioner och föreningar med intresse för segelfartyg och sjöfartshistoria.

Skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya varvet i Göteborg och dog 1808 i Karlskrona. Han är en av de viktigaste personerna inom svenskt och internationellt skeppsbyggeri.

Chapman var den förste skeppsbyggaren som införde matematiska beräkningar för konstruktion av fartygsskrov, vilket lade grunden till modernt skeppsbyggeri. Han skrev flera internationellt uppmärksammade verk varav det mest berömda är “Architectura Navalis Mercatoria” som utkom 1768 och är rikt illustrerad med 62 stora kop parstick visande både handels- och örlogsfartyg från olika länder.

Läs mer om Fredrik Henrik af Chapman här!

Bilden på hemsidan 1

Vården av den fullriggare vid Skeppsholmen i Stockholm som bär hans namn följs uppmärksamt av Sällskapet för att stödja skeppets fortbestånd.

INNEHÅLL

Länkar

Här kan du hitta mer information of af Chapman och adresser som du kan vara intresserad av!

Länkar

 

Bli Medlem

Här träffar du andra som också är sjöfarts- och historieintresserade. Å̊rsavgiften är för närvarande 200 kr/år för enskild och för makar/sambos 250 kr/år.

Bli Medlem

Litteratur

Det finns mycket intressant litteratur om Fredrik Henrik af Chapman. Klicka på knappen för att få en lista!

Litteratur