Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman

Skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman föddes 1721 på Nya varvet i Göteborg och dog 1808 i Karlskrona. Han är en av de viktigaste personerna inom svenskt och internationellt skeppsbyggeri.

Chapman praktiserade vid både svenska och utländska varv och studerade matematik och fysik i Sverige och i England. I efterhand har man främst kommit ihåg hans insatser inom den svenska flottan och hans teoretiska arbeten, men han var även verksam vid civila varv som Bångs varv i Göteborg och Djurgårdsvarvet i Stockholm, där han ritade och byggde bl.a. Ostindiefarare och kungliga praktfarkoster som salslupen Wasaorden och skonerten Amphion.

Han skapade flera nya flottenheter särskilt anpassade för den svensk-finska skärgården. När han som sextioåring utnämndes till chef vid flottans varv i Karlskrona ägnade han sig inte bara åt skeppskonstruktion utan omorganiserade hela fartygsbyggandet, vilket innebar att man på den korta tiden av tre år kunde leverera tjugo nya fartyg -tio linjeskepp och tio fregatter.

Chapman var den förste skeppsbyggaren som införde matematiska beräkningar för konstruktion av fartygsskrov, vilket lade grunden till modernt skeppsbyggeri. Han skrev flera internationellt uppmärksammade verk varav det mest berömda är ”Architectura Navalis Mercatoria” som utkom 1768 och är rikt illustrerad med 62 stora kop parstick visande både handels- och örlogsfartyg från olika länder.

Hem

F H af Chapman vid arbetsbordet med glimt i ögat iförd sin arbetsdräkt. Adlad 1772 och ogift tvåbarnspappa. Oljemålning av L. Pasch d.y. (Gripsholm)

INNEHÅLL

Bli Medlem

Här träffar du andra som också är sjöfarts- och historieintresserade.

Å̊rsavgiften är för närvarande 150 kr/år för enskild och för makar/sambos 200 kr/år.

Betalas till Sällskapet F H af Chapmans plusgirokonto: 41 46 01-5.

V.g. ange namn, postadress, telefonnummer (mobil) och e-postadress.

Kommande Program
Tisdagen den 10 oktober 2017 – klockan 12:00

Lars Erik Husén talar om Fredrik Henrik af Chapman vid tisdagslunchen på i Saltsjöbadens församlingshem.

Onsdagen den 29 november 2017 – klockan 12:00

”Chapmanlunch” med föredrag på Katarina Sjöfartsklubb, Glasbruksgatan 2 (nära Slussen)

 Måndagen den 4 december 2017 – klockan 18:00

Briggmåndag med enkel förtäring och Staffan Hansson håller ett föredrag om af Chapman ombord på Briggen Tre Kronor vid Kastellholmen

Genomförda Program

Litteratur

Det finns mycket intressant litteratur om Fredrik Henrik af Chapman. Klicka på knappen för att få en lista!

Litteratur

Länkar

Här kan du hitta mer information of af Chapman och adresser som du kan vara intresserad av!

Länkar