Onsdagen den 27 april 2016 kl. 12

Började vi på Katarina Sjöfartsklubb med lunch och sedan talade Erika Nylander över ämnet “Officerskultur och borgerlig offentlighet på Sveaborg. Ordensällskap och den politiska makten under Gustav III:s krig 1788-90”.