Fredagen den 10 mars 2017

Medlemmarna i Sällskapet F H af Chapman höll årsmöte i Hörsalen på Sjöhistoriska Museet. I anslutning till mötet och med början kl. 13 talade konstnären och författaren Anders Djerf över ämnet Mathias Holmers. Denne arbetade sig upp inom Ostindiska kompaniet från att ha varit en fattig pojke från Arholma till att föra befäl på flera… Fortsätt läsa Fredagen den 10 mars 2017