Onsdag den 14 februari kl 1300 2018 på Katarina Sjöfartsklubb

Föredrag av Kommendörkapten Erwin Vetter, f.d. fartygschef på olika isbrytare. 1. Sjöfart I Östersjöområdet finns ständigt cirka 2000 fartyg på väg till, från eller i olika hamnar. (Uppgiften från Sjöfartsverket). Lägeskartor över sjöfartssituationen visar det aktuella läget med angivande av fartygens identitet, kurs och fart. (AKLS i siten Marine Traffic) Några uppgifter om hamnkapaciteten: Luleå… Fortsätt läsa Onsdag den 14 februari kl 1300 2018 på Katarina Sjöfartsklubb