Måndagen den 16 april 2018 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Kommendörkapten Sten Gattberg gav först en kort presentation av det vackra gamla hus i vilket vi befann oss.Det uppfördes 1666-1671 av ryttmästare Isaac Kock och har renoverats i olika omgångar, bland annat under slutet av 1700-talet då slottsarkitekten Louis Masreliez inredde några rum på första och andra våningarna till damer med kunglig anknytning, till exempel… Fortsätt läsa Måndagen den 16 april 2018 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10