Bli Medlem

Logotype 2

Varmt välkommen

som medlem i Sällskapet F H af Chapman. Här träffar du andra som också är sjöfarts- och historieintresserade. Vi möts 2-3 gånger på vår och höst för att höra ett föredrag om något intressant ämne och äta en gemensam lunch. Vi ses ofta på Katarina Sjöfartsklubb vid Slussen, men vi kan även ses i något museum eller intressant hus från tiden.

En gång per år brukar vi åka tillsammans på en tur till närliggande orter som har anknytning till af Chapman och/eller den svenska Flottan. Helsingfors/Sveaborg, Karlskrona och Göteborg är i detta sammanhang naturliga resmål, men även Forsviks Varv och Stralsund har anknytningar till af Chapman.

Årsavgiften är kr 200 för en person och kr 250 för två sammanboende. Den betalas till Sällskapets plusgiro nr 414601-5.

När du betalat fyller du i vidstående blankett eller skickar ett mail till klintbacke@yahoo.se. Du kan också kontakta ordförande Staffan Hansson på telefon 08 441 84 39 eller vice ordförande Lars Rossander, 070 735 37 08.

Varje ny medlem får Chapmansällskapets medlemsnål.

Medlemsformulär:


    knop2