Torsdagen den 12 mars 2020

Sällskapets årsmöte hölls i hörsalen på Sjöhistoriska museet kl 1200. Efter mötet kl 1300 berättade vår medlem Bertil Murray om sin farbror och namne, som 1931 seglade som elev på fullriggaren af Chapman till Amerika. Det var hans första resa och han var då 17 år. För att vara så ung skildrade han denna, och… Fortsätt läsa Torsdagen den 12 mars 2020

Torsdagen den 27 februari 2020

Vid ett välbesökt möte på Katarina Sjöfartsklubb höll vår medlem Nils Modig ett intressant föredrag om gränsstaden Strömstad. Han började med att beskriva utvecklingen från en liten fiskeby till vad som blev en medveten upprustning av samhället när Sverige i freden i Roskilde 1658 tillerkändes bl.a. landskapet Bohuslän och man önskade att få en stödjepunkt… Fortsätt läsa Torsdagen den 27 februari 2020

Tisdagen den 21 januari 2020

Vid årets första medlemsmöte på Katarina Sjöfartsklubb blev det fullt hus, och det var inte så konstigt. Den krämiga fisksoppan i all ära, men det var nog det mycket intressanta föredraget av Carl-Johan Söder från Wallenius Marine som drog. Han berättade om utvecklingsarbetet på en ny fartygstyp, wPCC, vinddrivet biltransportfartyg. Arbetet sker i en grupp… Fortsätt läsa Tisdagen den 21 januari 2020

Onsdagen den 6 november 2019

Ett större antal medlemmar träffades onsdagen den 6 november på Katarina Sjöfartsklubb för att lyssna till ett föredrag av vår medlem Nils Modig. Efter den goda lunchen bestående av Ängamatsoppa med tunnbröd och därefter kaffe med Gustaf II Adolfsbakelser fick vi höra ett fängslande och intressant föredrag med bilder – allt baserat på Nils Modigs… Fortsätt läsa Onsdagen den 6 november 2019

Onsdagen den 18 september 2019

Ett tjugotal medlemmar samlades i blåsten där porten till gamla Örlogsvarvet på Skeppsholmen en gång fanns. Där möttes vi av Cecilia Johansson och Fredrik Leijonhufvud från Båtbyggarlinjen på Stockholms Folkhögskola som skulle visa oss bygget av galeasen Förlig Wind. Fredrik gav först en redogörelse för skolans organisation och hur projektet Förlig Wind sjösattes. Sedan fick… Fortsätt läsa Onsdagen den 18 september 2019

Onsdagen den 15 maj 2019

Vårsäsongen avslutades på bästa tänkbara sätt med en mottagning som STF ordnade ombord i fullriggaren af Chapman. Föreningen firade att fartyget hade legat vid Skeppsholmen som vandrarhem i 70 år, och medlemmarna i Chapmansällskapet var inbjudna att delta i festligheterna. Vi tackade för detta genom att ordförande Staffan Hansson höll ett föredrag med bilder om… Fortsätt läsa Onsdagen den 15 maj 2019

Fredagen den 12 april kl 1000

Ett femtontal Chapmanvänner mötte upp vid brofästet till Beckholmen. Runt den centrala delen av holmen har man gjort en fin vandringsstig, där man kan gå runt och se både den kommersiella västra dockan och de två östra dockorna, varav den ena disponeras och sköts av Beckholmens Dockförening, som lägger ned ett stort ideellt arbete på… Fortsätt läsa Fredagen den 12 april kl 1000

Torsdagen den 7 mars 2019 kl 1200

Föreningens årsmöte hölls i Sjöhistoriska museets hörsal i närvaro av 20-talet medlemmar. Vid mötet invaldes Eva Holmquist till ordinarie ledamot av styrelsen och Peter Wiklund till suppleant. Efter årsmötet tillstötte ett antal medlemmar i Sjöhistoriska museets vänförening för att åhöra ett föredrag av professor Leos Müller om Sveriges sjöfart under 1700-talet som han höll med… Fortsätt läsa Torsdagen den 7 mars 2019 kl 1200

Lördagen den 12 januari 2019

samlades en rekordstor åhörarskara på balkongen i Sune Carlssons stora båthall på varvet i Saltsjöbaden för en dryg timmes spännande och roande underhållning. Det var ägaren, tillika medlemmen i Sällskapet, Sune själv, som berättade om sina öden och äventyr på de stora haven i de stora sammanhangen, EM, VM, Olympiska Spel, Guldpokalen mm. Vi fick… Fortsätt läsa Lördagen den 12 januari 2019

Torsdagen den 29 november 2018

Dagens föredrag hölls på Katarina Sjöfartsklubb och ämnet var hämtat ur boken “Riksäpplet, arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp”. Det hölls av författaren, Niklas Eriksson, som till vardags undervisar och forskar på Stockholms Universitet. Vraket av regalskeppet ligger vid en liten holme nära Dalarö, och har, i motsats till vraket av regalskeppet “Vasa”, hela tiden… Fortsätt läsa Torsdagen den 29 november 2018

Onsdagen den 17 oktober 2018

Inför en stor publik höll Konteramiral Thomas Engevall ett mycket engagerande föredrag med många bilder och några filmsnuttar, bl.a. visande robotskott och en äventyrlig helikopterlandning på akterdäck, om den svenska flottans största fartyg, de fem korvetterna av Visby-klass. De tillhör de mest moderna stridsfartygen i världen och är dessutom några av de största med skrov… Fortsätt läsa Onsdagen den 17 oktober 2018

Torsdagen den 20 september 2018

Årets resa med Sällskapet gick till Göteborg. Jan Malmer inbjöd oss vid årsmötet i mars att besöka staden något som sällskapet således förverkligade i september. Jag vet från tidigare resor till Finland (3 st) att planeringen av resorna måste påbörjas tidigt och gick därför så gott som omedelbart ut med en förfrågan om intresse fanns… Fortsätt läsa Torsdagen den 20 september 2018

Onsdagen den 5 september

Sven Fernqvist höll ett uppskattat föredrag om vedjakten Sofia Linnea inför en stor publik i konferenssalen i Drottning Viktorias Örlogshem. 30 års verksamhet med kulturprojektet Sofia Linnea Björn Lindroth och Einar Telander fick på 80-talet idén att förverkliga en båttyp, en vedjakt, sådana som användes för att förse Stockholm med ved som bränsle under en… Fortsätt läsa Onsdagen den 5 september

Torsdagen den 24 maj på Saltsjö Pir

Drygt 20 medlemmar hade mött upp kl 1130 vid Museet Hamn, Sveriges enda slagfältsmuseum. Här visas resultatet av de omfattande utgrävningar som gjorts i trakterna runt Baggenstäket, där några hundra svenska soldater hejdade en rysk framstöt i augusti 1721. Vår guide, Malin Alnevik gav oss en väldigt fin upplevelse med sin väl upplagda visning på… Fortsätt läsa Torsdagen den 24 maj på Saltsjö Pir

Måndagen den 16 april 2018 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Kommendörkapten Sten Gattberg gav först en kort presentation av det vackra gamla hus i vilket vi befann oss.Det uppfördes 1666-1671 av ryttmästare Isaac Kock och har renoverats i olika omgångar, bland annat under slutet av 1700-talet då slottsarkitekten Louis Masreliez inredde några rum på första och andra våningarna till damer med kunglig anknytning, till exempel… Fortsätt läsa Måndagen den 16 april 2018 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Torsdagen den 6 mars 2018 på Sjöhistoriska museet

Årsstämma i Sällskapet. I styrelsen omvaldes Staffan Hansson, Lars Rossander och Ann Klintbacke. Till nu medlem i Valberedningen efter Jan Linder, som undanbett sig omval, valdes Hans Soop. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsavgiften höjs från och med 2019 till kr 200 för enskild och kr 250 för familj. Efter förhandlingarna höll ordförande… Fortsätt läsa Torsdagen den 6 mars 2018 på Sjöhistoriska museet

Onsdag den 14 februari kl 1300 2018 på Katarina Sjöfartsklubb

Föredrag av Kommendörkapten Erwin Vetter, f.d. fartygschef på olika isbrytare. 1. Sjöfart I Östersjöområdet finns ständigt cirka 2000 fartyg på väg till, från eller i olika hamnar. (Uppgiften från Sjöfartsverket). Lägeskartor över sjöfartssituationen visar det aktuella läget med angivande av fartygens identitet, kurs och fart. (AKLS i siten Marine Traffic) Några uppgifter om hamnkapaciteten: Luleå… Fortsätt läsa Onsdag den 14 februari kl 1300 2018 på Katarina Sjöfartsklubb

Måndagen den 4 december 2017

Den 4 december i Kolskjulet på Kastellholmen höll vår ordförande ett mycket uppskattat anförande om F H af Chapman, hans person, hans gärning och hans roll i det politiska och militära skeendet. Det var en enligt arrangörerna, Föreningen Briggen Tre Kronor, ett ovanligt välbesökt måndagsmöte, och det märktes att ämnet intresserade briggenfolket, inte minst därför… Fortsätt läsa Måndagen den 4 december 2017

Onsdagen den 29 november 2017

Vid Sällskapets lunchmöte på Katarina Sjöfartsklubb ondsagen den 29 november gav först vår medlem Ulf Swenzén en intressant redogörelse för det vackra segelskeppet af Chapman. Hon är en 1500 tons fullriggare byggd i järn vid varvet Whitehaven på Englands västkust 1884. Hon köptes av rederiet Martin & Co i Dublin och fick namnet Dunboyne. År… Fortsätt läsa Onsdagen den 29 november 2017

Tisdagen den 10 oktober 2017

Vid ett lunchmöte i Saltsjöbadens församlingshem höll vår vice ordförande Lars Erik Husén ett uppskattat föredrag om den store skeppsbyggaren. Text och bilder var i huvudsak tagna från boken Skeppens Geni av Jan Linder, Sällskapets grundare. Efter föredraget, och även under detsamma, kom ett antal frågor från de intresserade åhörarna, och ett gott betyg åt… Fortsätt läsa Tisdagen den 10 oktober 2017

Resa till Åboland den 18-20 augusti 2017

Det krig med Ryssland (1808-1809) som resulterade i att Finland gick förlorat för Sverige inleddes av ryssarna med ett överraskande anfall över finska gränsen i februari 1808. Den svenska armén var inte tillräckligt beredd att möta ryssarna vid gränsen utan drog sig tillbaka mot norra Finland, till trakten kring Uleåborg. Rys-sarna kunde därför obehindrat avancera… Fortsätt läsa Resa till Åboland den 18-20 augusti 2017

Tisdagen den 16 mars 2017

Sällskapet gjorde en utflykt i lysande vårväder till Lidö och Mattias Holmers gamla säteri i Roslagens skärgård. Sedan lång tid stillbaka har det funnits bebyggelse på Lidö. Man tror att öns historia sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Omkring 1634 ägdes Lidö av Bengt Oxenstierna, som lät bygga ett ståtligt barockslott på ön. Lidö härjades… Fortsätt läsa Tisdagen den 16 mars 2017

Fredagen den 10 mars 2017

Medlemmarna i Sällskapet F H af Chapman höll årsmöte i Hörsalen på Sjöhistoriska Museet. I anslutning till mötet och med början kl. 13 talade konstnären och författaren Anders Djerf över ämnet Mathias Holmers. Denne arbetade sig upp inom Ostindiska kompaniet från att ha varit en fattig pojke från Arholma till att föra befäl på flera… Fortsätt läsa Fredagen den 10 mars 2017

Fredag-Söndag den 26-28 augusti 2016. Resa till Sveaborg

Chapmansällskapet ordnade lördagen den 27 augusti 2016 ett besök på Sveaborg med föredrag och guidning. En lyckad utfärd genomfördes med kanonslupen Diana runt fästningen. Reserapport från besöket på Sveaborg. Resan gjordes med Viking Lines Gabriella som la ut fredag kväll den 26 augusti. De tretton resdeltagarna samlades till gemensam middag kl. 20 i à la… Fortsätt läsa Fredag-Söndag den 26-28 augusti 2016. Resa till Sveaborg

Måndagen den 9 maj 2016

Denna soliga dag satte styrelsen upp den efterlängtade skylten vid Apotekshuset (Djurgården vid Allmäna gränd) där Fredrik af Chapman hade sittt kontor under åren 1769 – 1780.

Onsdagen den 27 april 2016 kl. 12

Började vi på Katarina Sjöfartsklubb med lunch och sedan talade Erika Nylander över ämnet “Officerskultur och borgerlig offentlighet på Sveaborg. Ordensällskap och den politiska makten under Gustav III:s krig 1788-90”.

Onsdagen den 16 mars 2016

Höll vi årsmöte i  Hörsalen på Sjöhistoriska Museet. Historikern professor em. Hans Norman höll därefter ett föredrag om “Chapmans verksamhetsmiljöer” och “Konkurrensen Skärgårdsflottan – Örlogsflottan”.

Onsdagen den 25 november 2015 på Sjöhistoriska Museet

Fil.dr. Hans Soop höll föredraget ”Från Gustav II Adolfs fartyg Vasa till Chapmans linjeskepp”. Om bildutsmyckning och ornamentik på svenska örlogsfartyg under 160 år. Vasa ger en mycket god bild av de principer som gällde för utsmyckning av svenska örlogsskepp under tidigt 1600-tal. Den grant målade och förgyllda skulpturprakten tillmättes stor betydelse och hade främst till… Fortsätt läsa Onsdagen den 25 november 2015 på Sjöhistoriska Museet

Resa till Kotka den 24-26 augusti 2015 för studium av slaget vid Svensksund

Utgången av sjöslaget vid Svensksund 1790 mot Ryssland är Sveriges största seger i strid till sjöss genom tiderna. Slaget avslutade det krig Gustaf III inlett mot Ryssland 1788 och som syftade till att invadera S:t Petersburg från landsidan med stöd av sjöstridskrafter. Planerna stoppades dock genom myteri bland arméns officerare (Anjalaförbundet) och den lyckliga utgången… Fortsätt läsa Resa till Kotka den 24-26 augusti 2015 för studium av slaget vid Svensksund

Torsdagen den 12 mars 2015 höll Sällskapet årsmöte på Sjöhistoriska museet

Vid årsmöte föreläste Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och ansvarig för Maritime Archaeological Research Institute, om det världsunika fyndet av örlogsfartyget Mars, även känt som Makalös. Mars var ett av sin tids största fartyg. Fartyget gick under i hård strid med danska flottan under slaget vid Ölands norra udde 1564. Svensk befälhavare var amiral Jacob… Fortsätt läsa Torsdagen den 12 mars 2015 höll Sällskapet årsmöte på Sjöhistoriska museet

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget som… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg berättade om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg höll föredrag om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet.… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget som… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 27 november 2014 på Katarina Sjöfartsklubb

Doktoranden vid marinhistoriska sektionen, Stockholm Universitet, Harry Svensson, hemmahörande i Karlskrona, höll ett mycket uppskattat föredrag om ett ämne från sin hemstad. Han berättade om mötet mellan Karlskrona varvsindustri, den judiske entreprenören Fabian Philip och af Chapman som skapade en unikt expansiv och kreativ miljö i Karlskrona under sena 1700-talet. Auditoriet var sammansatt av medlemmar… Fortsätt läsa Torsdagen den 27 november 2014 på Katarina Sjöfartsklubb

Torsdagen den 27 november på Katarina Sjöfartsklubb

Doktoranden vid marinhistoriska sektionen, Stockholms Universitet, Harry Svensson, hemmahörande i Karlskrona, höll ett föredrag om mötet mellan Karlskronas varvsindustri och den judiske entreprenören Fabian Philip samt af Chapman som skapade en unikt expansiv och kreativ miljö i Karlskrona under sena 1700-talet. Föredraget, som uppskattades mycket, hade samlat fyrtio deltagare av vilka 18 kom från Chapmansällskapet… Fortsätt läsa Torsdagen den 27 november på Katarina Sjöfartsklubb

Torsdagen den 9 oktober 2014

Mötet började med en god lunch, serverad av Sjöfartsklubbens bitr. föreståndare Kicki Falke. Därefter redogjorde föreståndaren Torbjörn Carlsson för klubbens historia och dess inredning med inventarier hämtade från ångfartyg som gått i Skärgårdstrafik. Vår medlem Jan Thomas Malmer från Göteborg berättade sedan medryckande om kompaniets tillkomst och dess förgrundsgestalter. Han redogjorde i tal och bild… Fortsätt läsa Torsdagen den 9 oktober 2014

Torsdagen den 9 oktober 2014 på Katarina Sjöfartsklubb

Jan Thomas Malmer berättade medryckande om Ostindiska Kompaniets tillkomst och dess förgrundsgestalter. Han redogjorde också för ostindiefararen Göteborgh II:s första resa till Kina med bildförevisning. Innan föredraget intogs en god lunch serverad av Sjöfartsklubbens bitr. föreståndare Kicki Falke. Föreståndaren Torbjörn Carlsson redogjorde för klubbens historia och dess inredning med inventarier hämtade från ångfartyg som gått… Fortsätt läsa Torsdagen den 9 oktober 2014 på Katarina Sjöfartsklubb

Söndagen den 14 april 2014 vid Beckholmsdockan

Besöket gjordes i samband med att dockan öppnades för året. Därefter gick vi vidare till Nya Djurgårdsvarvet varvid Jan Linder berättad om Djurgårdsstaden och varvsområdet. Kaffe med dopp och förvärv av två nya medlemmar. Deltagarantalet ett tiotal.

Fredagen den 21 mars 2014 i fullriggaren af Chapman

Sällskapet höll årsmöte vid vilket vår ordförande professor Marcus Hjulhammar höll ett föredrag om Gustav III:s mystiska katamaran. I höstas hittades ett okänt skeppsvrak vid Strandvägen i Stockholm. Det var en förminskad kopia av den gigantiska katamaran som skotten Patrick Miller försökte sälja till Gustav III för krigföringen mot Ryssland på 1780-talet. Fartyget hade arbetsnamnet… Fortsätt läsa Fredagen den 21 mars 2014 i fullriggaren af Chapman