Onsdagen den 29 november 2017

Vid Sällskapets lunchmöte på Katarina Sjöfartsklubb ondsagen den 29 november gav först vår medlem Ulf Swenzén en intressant redogörelse för det vackra segelskeppet af Chapman. Hon är en 1500 tons fullriggare byggd i järn vid varvet Whitehaven på Englands västkust 1884. Hon köptes av rederiet Martin & Co i Dublin och fick namnet Dunboyne. År 1908 såldes hon till ett norskt rederi som 1915 sålde henne vidare till det svenska rederiet Transatlantik, som byggde om henne till skolskepp för deras befälselever och döpte henne efter en av Göteborgs stora sjöfartspersonligheter till G. D. Kennedy. År 1923 såldes hon vidare till Kungl. Flottan för kr 128 000 och användes som skolskepp för Skeppsgossekåren fram till 1934. Då hade hon hunnit göra 11 långresor under vilka nära 2000 skeppsgossar utbildats. 1935 degraderades hon till logementsfartyg och 1947 såldes hon till Stockholm Stad.

Här tog Stefan Båmstedt vid. Han var projektledare för den senaste stora renoveringen, men han började sin berättelse redan när Stockholm Stad köpte skeppet för kr 5 000 för att hyra ut henne till Svenska Turistföreningen. Hon förvandlades efter viss renovering till ett av Sveriges populäraste vandrarhem. Åren 2006-8 genomfördes en totalrenovering av fartyget i en av varvstunnlarna på Muskö. Ett sådant arbete är naturligtvis ett oerhört komplicerat projekt, och vi fick höra hur praktiskt taget varje arbetsmoment blev föremål för en hetsig diskussion om huruvida just det hörde till arbetsbeskrivningen eller skulle debiteras extra. För att inte förändra fartygets läge i vattnet vägdes varje detalj som tog i land för att kunna jämföra med vad som togs ombord. Om staden fick henne billigt så blev renoveringen desto dyrare, 105 miljoner. Men så kommer hon också att under överskådlig tid försköna Stockholms redan vackra gatubild och glädja alla de gäster som där haft en koj.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.