Föreningar och organisationer

 

Katarina Sjöfartsklubb                                              www.katarinasjofartsklubb.com

Stockholms Sjögård                                                  www.sjogard.se

Sjöofficerssällskapet i Stockholm                          www.soss.se

Kamratföreningen Flottans Män                             www.flottansman.se

Briggen Tre Kronor                                                    www.briggentrekronor.se

Varvshistoriska Föreningen Karlskrona                www.vhfk.se

Statens Maritima Museer                                          www.maritima.se

Sjöhistoriska Museet, Stockholm                            www.sjohistoriska.se

Göteborgs Maritima Centrum                                  www.maritima.se

Marinmuseum, Karlskrona                                       www.marinmuseum.se

Nya Djurgårdsvarvet                                                  www.visitdjurgarden.se

Forsviks Maritima Kunskapscentrum                    www.forsviksvarv.se

Fritidsbåtsmuseet, Härnösand                                 www.fritidsbatsmuseet.se