Måndagen den 16 april 2018 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Kommendörkapten Sten Gattberg gav först en kort presentation av det vackra gamla hus i vilket vi befann oss.Det uppfördes 1666-1671 av ryttmästare Isaac Kock och har renoverats i olika omgångar, bland annat under slutet av 1700-talet då slottsarkitekten Louis Masreliez inredde några rum på första och andra våningarna till damer med kunglig anknytning, till exempel Sophie Hagman och Euphrosyne Löf.
1985 köptes fastigheten av Fastighetsbolaget Endräkten som ägs av Neptuni Orden, Sjökaptenssocieteten och Sjömannaföreningen. Nu gjordes en grundlig renovering, inte minst av grunden, föreningslokaler inreddes och i den gamla vindsvåningen inrättades en festvåning. Neptuni Orden, i vilken Sten Gattberg under flera år varit ledande, inrättades 1812 och har till uppgift att lämna stöd till behövande sjöfolk, deras änkor och barn. Det gör Orden genom sin Hjälpkommitté, som årligen lämnar bidrag om cirka 1 miljon kronor.

Efter denna inledning gick Sten över till att tala om dagens ämne, utbildningen på segelfartyg. Han har i många år i olika omgångar varit såväl fartygschef på en av skonerterna och divisionschef när även Falken var rustad. Dessa fartyg byggdes 1947 för utbildning av bland andra blivande sjöofficerare. Besättningen består av 7 officerare, 7-8 befarna sjömän och 26 elever, marina men även civila. Utbildningen sker i två nivåer: grundläggande sjömansutbildning och, för dem som läst vidare, utbildning och praktik i astronomisk navigering.

Sommaren 1956 gick det första Tall Ships´Race från Tobay till Lissabon där bägge skonerterna deltog med framgång. Det skulle bli många flera kappseglingar de kommande åren. 1976 beslutades att Gladan skulle delta i OP SAIL till New York med anledning av USA:s 200-årsjubileum. Om den seglingen gav Sten en spännande berättelse.

Snart är det dags att skriva ett nytt kapitel i skonerternas historia. Veckan före midsommar 1982 mönstrade 25 20-åriga flickor ombord i Gladan samtidigt som Falken får manliga skolynglingar. Det är med spänning och förväntan som vi påbörjar utbildningen och seglar från Örlogshamnnen i Karlskrona bort mot Bornholmsgattet. Det blir två kyliga veckor innan vi möter värmen i Kiel – där tjejbesättningen väcker uppmärksamhet. Hemseglignen går i sommarvärme och tjejerna vinner den interna kappseglingen över Falken. Nu är det bevisat – KVINNOR KAN.
Det blir ett bra och dagsaktuellt avslut på en spännande berättelse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.