Onsdag den 14 februari kl 1300 2018 på Katarina Sjöfartsklubb

Föredrag av Kommendörkapten Erwin Vetter, f.d. fartygschef på olika isbrytare.

1. Sjöfart
I Östersjöområdet finns ständigt cirka 2000 fartyg på väg till, från eller i olika hamnar. (Uppgiften från Sjöfartsverket).
Lägeskartor över sjöfartssituationen visar det aktuella läget med angivande av fartygens identitet, kurs och fart. (AKLS i siten Marine Traffic)
Några uppgifter om hamnkapaciteten: Luleå till exempel kan hantera 5 miljoner ton årligen. Lagerhållning av laster till sydliga hamnar enligt gammal modell är omöjlig om Sverige skall kunna konkurrera med andra länder. Omfattande transporter av timmer kommer till Sverige från hamnar på andra sidan Östersjön.
Gotland levererar kalk till järnverken och cementindustrin (2-3 miljoner ton årligen). Kol kommer till järnverken från Polen och Ryssland.

2. Isbildning och isutbredning.
Is bildas till havs i norra Bottenviken omkring i mitten på december. Årets issituation synes enligt isbrytarledningen bli något svårare än normalt. För närvarande (10 december) krävs assistans av trafiken till samtliga hamnar i Bottenviken. Beredskap för assistans även till nordliga hamnar i Bottenhavet. Samtliga 5 svenska isbrytare är i tjänst. Hög grad av samarbete med finska isbryteriet. Beredskap även för insatser i södra Bottenhavet eftersom isen nordöver kan driva sydvart med nordliga vindar.
Några ord om havsisens egenskaper.
Tallriksis kan bilda “stampvallar”bestående av söndermald issörja som packats ihop till ett djup av 6-7 meter och bildar svårforcerade områden. Havsis driver med vinden och skapar vallområden med mer eller mindre svårforcerade delar.

Sjötrafiken måste hållas igång året runt, något alternativ finns inte. Transporter med tåg och lastbilar kan inte klara de mängder som krävs för att försörja Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.