Onsdagen den 25 november 2015 på Sjöhistoriska Museet

Fil.dr. Hans Soop höll föredraget ”Från Gustav II Adolfs fartyg Vasa till Chapmans linjeskepp”. Om bildutsmyckning och ornamentik på svenska örlogsfartyg under 160 år. Vasa ger en mycket god bild av de principer som gällde för utsmyckning av svenska örlogsskepp under tidigt 1600-tal. Den grant målade och förgyllda skulpturprakten tillmättes stor betydelse och hade främst till uppgift att glorifiera kungen och nationen. Under den fortsatta utvecklingen på 1600- och 1700-talet sker en förenkling och inskränkning av skeppens utsmyckning. Skulpturer föreställande bibliska och romerska hjältar och antika gudomligheter får stå tillbaka för en elegant figurlös ornamentik. På Chapmans tid är det egentligen endast de stora galjonsbilderna som minner om den prakt som en gång präglade vasatidens svenska örlogsskepp.

Hans Soop är medlem av vår styrelse och var till sin pensionering förste intendent vid Vasamuseet. Han är konsthistoriker med bl.a. fartygsskulpturer som specialitet och han deltog i utgrävningen av Vasa. Soops forskning kring symboliken och bildsniderierna bakom Vasas utsmyckning resulterade i en doktorsavhandling med titeln ”The Power and the Glory. The Sculptures of the Warship Wasa”.

Föredraget med bildvisning hölls i museets hörsal och rönte stor uppskattning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.