Bild utsegling från Reval

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790

Torsdag-fredag den 3-4 oktober 2019 i Karlskrona 

Dessa dagar håller Marinmuseet i Karlskrona ett symposium om F H af Chapman. Avsikten är att de bidrag som presenteras skall samlas i bokform och utgöra Marinmuseetes årsbok 2021. Några från styrelsen kommer att närvara för att informera om Sällskapet. Medlem som är intresserad av att närvara ombedes anmäla detta till rossander@ntab.se så att vi kan samordna transporten.

Onsdagen den 6 november 2019 kl 12:00 på Katarina Sjöfartsklubb

Lunch för den som så önskar varefter vår medlem Nils Modig håller ett föredrag kl 1300 om Båtsmän i Blekinge baserat på hans bok med samma titel.