Bild utsegling från Reval

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790