Bild utsegling från Reval

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790

 

 

 

Programmen under vårterminen 2020 kommer att publiceras i december