Bild utsegling från Reval

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790

 

Torsdagen den 27 februari 2020

Även årets andra möte äger rum på Katarina Sjöfartsklubb, och vi börjar som vanligt med en lunch kl 1200 för dem som så vill.

Kl 1300 kåserar vår medlem Nils Modig om Strömstad med utgångspunkt från sin bok Strömstad – en gränsstad i krig och ofred.

Torsdagen den 12 mars 2020

Årsmötet äger rum i Sjöhistoriska Museets hörsal kl 1200. Kl 1300 berättar vår medlem Bengt Murray om livet ombord i fullriggaren af Chapman  utifrån de anteckningar som han har hittat i släktarkivet. Till detta föredrag är medlemmar i Sjöhistoriska Museets vänförening och andra intresserade inbjudna.

Torsdagen den 2 april 2020 

Nu återvänder vi till Sjöhistoriska Museet, denna gång för att gräva i arkivet efter Chapmans originalritningar. Vi får hjälp av arkivarie Eva Hult och börjar kl 1200. 

Tisdagen den 26 maj 2020

möter vi våren på Svindersvik där vi beställt visning av det gamla fina sommarnöjet på Sicklaön i Nacka kl 1200. Efter visningen har vi beställt plats för en gemensam lunch i Brygghuset