Bild utsegling från Reval

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790

 

Fredagen den 12 april 2019 kl 1000 vid brofästet Beckholmen

Vi möts av Bernt Karlsson från Beckholmens dockförening som visar oss runt på Beckholmen när vattnet släpps in i dockan för att ta ut vinterliggarna. Därefter promenerar vi genom Gröna Lunds område förbi Apotekshuset och vår minnestavla över F H af Chapman för att sluta med en lunch å¨Lilla Hasselbadken.

Onsdagen den 15 maj 2019 förmiddagen, tid meddelas senare

STF har en mottagning på fullriggaren af Chapman till vilken medlemmar i Sällskapet är inbjudna.