Kommande Program

Utseglingen från Reval den 13 maj 1790

Kommande Program

Torsdag den 8 mars kl 1300 i Sjöhistoriska museets hörsal

Årsmöte                                                                                                                                          Sällskapet håller stadgeenligt årsmöte.

Kl 1300 håller ordförande Staffan Hansson ett föredrag om  F H af Chapman, hans liv och gärning.  Då är utomstående åhörare välkomna.

Måndag den 16 april kl 1200

HMS Gladan och HMS Falken                                                                                           Sentida efterföljare till HMS af Chapman

Kommendörkapten Sten Gattberg berättar om Flottans två segelfartyg och även någonting om det ärevördiga gamla hus vi sitter i. I samband med föredraget serveras enklare förtäring i form av wraps och kaffe till ett pris av kr 123.