Resa till Åboland den 18-20 augusti 2017

Det krig med Ryssland (1808-1809) som resulterade i att Finland gick förlorat för Sverige inleddes av ryssarna med ett överraskande anfall över finska gränsen i februari 1808. Den svenska armén var inte tillräckligt beredd att möta ryssarna vid gränsen utan drog sig tillbaka mot norra Finland, till trakten kring Uleåborg. Rys-sarna kunde därför obehindrat avancera genom södra Finland till Åbo som var Finlands huvudstad på den tiden. Staden intogs redan den 22 mars. Sveaborg utanför Helsingfors överlämnades efter kapitulation i maj intakt med kanoner ammunition och dit förlagd skärgårdsflotta, där-ibland ett stort antal kanonslupar. En viktig förutsättning för genomförandet av anfallet och därmed sammanhängande transporter var att sjövägen utmed den finska kusten hölls öppen.
Svenskarna lyckades inte hindra ryssarna att öppna leden förbi Hangö udd. Avgörande strider kom därför att stå vid och på Kimitoön strax söder om Åbo. För att nå Åbo måste den ryska flottan ta sjövägen antingen väster eller öster om ön. På västra sidan blockerades passagen av främst fregatter, vilket omöjliggjorde passage den vägen. På östra och norra sidan fanns en sjö-led runt ön som visserligen var smal och bitvis trång men fullt farbar för den ryska roddflottan. Längs den leden och i närheten av dess utlopp i havet stod i början av augusti några för fortsättningen avgörande anfall mot främst de svenska kanonsluparna. Även landbaserat artilleri deltog i striderna från båda sidor. Ryssarna lyckades ”skjuta” sig igenom och öppna leden. Om skär-gårdsflottan lyckats hindra detta är inte uteslutet att kriget fått en annan utgång och att Sverige fått behålla Finland inom rikets gränser.

Chapmansällskapet företog 18-20 augusti 2017 en resa till Åbo och Kimitoön närmast för att bese platser för striderna 1808 (Bilaga). 12 personer deltog i resan på ön. Viking Lines Amorella tog deltagarna till Åbo med start på fre-dagskvällen från Stockholm. Under överfärden intogs gemensamt en delikat tre-rätters middag under vilken deltagarna fick tillfälle att närmare lära känna varandra. Väl framme i Åbo på lördagsmorgonen väntade vår guide Göran Eriksson och en buss på kajen för att föra oss vidare till Kimitoön efter en sightseeingtur i Åbo. Göran har utgivit den ytterst intressanta boken ”Skärgårdskriget 1808 Striderna vid Kimitoön” som inspirerat till resan. Han är själv bosatt på Kimitoön och hade gjort programmet för vårt besök.

Första anhalt var Lemo strand söder om Åbo där ett landstigningsförsök av svenskarna slogs tillbaka. Runeberg har några strofer om slaget i ”Fänrik Ståls sägner” i dikten ”Den döende krigaren”. Därefter gick resan vidare till Kimitoön och Westankärrs herrgård. Gården besågs på inbjudan av ägaren Mårten Forss. Den ryska staben hade sitt högkvarter i huvudbyggnaden, som numera är Forss hem. En svensk avdelning med översten Axel af Palén i spetsen landsteg i ett skogsområde söder om gården och lyckades överrumpla staben och överbefälhavaren för de ryska styrkorna Buxhoevden, som påbörjat en segermåltid i herrgårdens matsal. I stället lät sig svenskarna väl smaka av måltiden innan de fördrevs av ryssarna som återvände. De fick dock med sig befälhavarens kraschaner tilldelade av den ryske kejsaren, vilket livligt uppskattades av den svenske kungen Gustaf IV Adolf. Mårten Forss fick som tack för besöket en keps med Sällskapets emblem, den förste som tilldelats denna hedersbetygelse.

Därefter vidtog en rundtur på ön främst för att se några av de platser där avgörande strider stod utmed dess stränder. Tyvärr medgav inte tiden ett besök vid Sandö ström och Tallholmen, vilket krävt en längre promenad i terrängen. Utfärden framgår närmare av det av Göran utarbetade programmet. En mycket god lunch intogs i Kasnäs, som kommunen bjöd på. Utfärden avlutades vid Kimito Kyrka vid vilken offren och deras anhöriga i det nyligen inträffade knivdådet i Åbo hedrades med en tyst minut. Kyrkans begrav-ningsplats med krigsgravar visades varefter resan avrundades med en kaffestund i närheten. Göran delade ut bokgåvor, bl.a. sin nämnda bok om ”Skärgårdskriget 1808”. Han hade lagt ner ett gediget arbete för resans genomförande och också sett till att vi fick vår timliga försörjning i form av lunch och kaffestunder. Dessutom hade han anlitat lokala guider som berättade om striden vid Lemo strand där ett monument uppförts och ryssarnas passage i det trånga sundet vid Strömma. Ordf. avtackade honom med Jan Linders bok ”Skeppens geni, en keps med Sällskapets emblem och en flaska rosévin.

Förutom att vara föremål för strider mellan svenskar och ryssar 1808 utgör Kimitoön en vacker ö och en stor turistattraktion. Närmare information kan inhämtas från hemsidan www.VisitKimitoön.fi
Resan avslutades i Åbo där deltagarna fick tid över för att bese staden innan de begav sig till färjan, den här gången Viking Grace, för hemfärd efter en väl genomförd och uppskattad resa. Den av Chapman konstruerade kanonslupen har varit tema för Sällskapets resor i Finland med tidigare besök i Kotka och på Sveaborg.

Tidningsreportage Westankärr 2017

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.