Fredagen den 10 mars 2017

Medlemmarna i Sällskapet F H af Chapman höll årsmöte i Hörsalen på Sjöhistoriska Museet.

I anslutning till mötet och med början kl. 13 talade konstnären och författaren Anders Djerf över ämnet Mathias Holmers. Denne arbetade sig upp inom Ostindiska kompaniet från att ha varit en fattig pojke från Arholma till att föra befäl på flera av kompaniets fartyg. Han blev så välbeställd i tjänsten hos kompaniet att han kunde bygga en herrgård på Lidö i Stockholms norra skärgård, som blev hans hem på äldre dagar. Gården är numera öns värdshus. Föreningen planerar ett besök med lunch på värdshuset senare i vår.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.