Tavlorna på Skärva

Logotype 2

Tavelkabinettet på Skärva

Senaste nytt om Tavelgalleriet på Skärva

Den insamling som vi startade i början av året för att få pengar till att göra kopior av alla de 99 tavlor som hängde i det så kallade Kinesiska Galleriet på herrgården Skärva. Byggnaden ingår i Världsarvet Karlskrona, och vi ville som en del i högtidlighållandet av 300-årsminnet av F H af Chapmans födelse återskapa detta unika rum.

Insamlingen är nu avslutad och de insamlade medlen räckte även till för att köpa in en kopia av den byst av Gustaf III som fanns i rummet tidigare.

___

Karlskrona kommun kommer att inviga den nya samlingen med en mottagning kl den 22 oktober som en del i programmet för Världsarvsdagarna. 

Under sin tid som Varvsamiral i Karlskrona köpte F H af Chapman år 1784 en lantegendom några mil utanför staden, Skärva. Där lät han år 1785-86 uppföra en grandios sommarbostad efter ritningar som han själv gjort tillsammans med sin gode vän Carl August Ehrensvärd.

Picture1

 

Här tillbringade han mycket tid både sommaren och vinter, och redan före sin pensionering år 1793 bodde han längre tid här ute än i sin tjänstebostad vid varvet, Gröna Gången. Han hade sitt arbetsrum en trappa upp. Där står i dag en tubkikare framför ett litet fönster, och det har sagts att han därifrån kunde övervaka arbetet på varvet, men det är en skröna. Här ute fortsatte han att studera efter sin pensionering för att ytterligare förkovra sig i skeppsbyggnadskonsten och publicerade också en hel del skrifter rörande olika formler för fartygens konstruktion. Han genomförde också en hel del praktiska prov genom att dra fartygsmodeller genom vattnet i en ränna som han låtit gräva. Det är för övrigt samma teknik som används i dag i SSPA i Göteborg, en av världens mest välmeriterade forskningsanstalter för skeppsbyggnad. År 1806, två år före sin död, sålde han egendomen.

 

Skärva har alltsedan Chapmans tid haft privata ägare, senast familjen Schröder/Wachtmeister, som 2014 sålde Skärva med alla inventarier på auktion. Egendomen tillhör Världsarvet Karlskrona, och det är i sådana ögonblick man saknar en institution liknande den brittiska National Trust som kan ingripa och rädda kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nu köptes huset av en konstintresserad tysk entreprenör, Henry Nold, som låtit restaurera huset och gjort det till ett café och vandrarhem med frukostservering.

 

Vid auktionen skingrades även inventarierna, av vilka ett värdefullt så kallat spelur och två praktvaser i porslin föreställande Fredrik den Store av Preussen och hans bror Henrik av Preussen köptes av Nationalmuseum. Ägaren själv är som sagt konstintresserad, och efter ett gediget förarbete av enskilda personer i Karlskrona har han låtit beställa en kopia av den urna som stod i trädgården och som syns till vänster på bilden. Likaså pågår arbete för att försöka återanskaffa fem stora porträttmedaljonger, varav tre av Sergel, som hängde i Chapmans sovrum.

Picture2

 

I ett speciellt för ändamålet ritat rum hängde 96 små, 30×40 cm, och 3 stora, 50×90 cm gouacher föreställande kinesiska djonker, sampaner och andra mindre fartyg. Tavlorna är från Kina, troligen hemförda av Chapmans bror Charles, anställd vid Ostindiska kompaniet.

Picture4

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse köpte alla tavlorna för att hålla ihop samlingen. De har restaurerats och hänger nu på stiftelsens herrgård Engelsberg i Västmanland. De är tyvärr inte tillgängliga för allmänheten, men stiftelsen har låtit göra ett praktverk där alla tavlor redovisas.

År 2021 firas 300-årsminnet av Fredrik Henrik af Chapmans födelse och Chapmansällskapet har funnit det vara lämpligt att till detta år återskapa Tavelkabinettet på Skärva till sin forna glans. För detta ändamål har vi startat insamlingen Tavelkabinettet som vi hoppas skall ge oss möjligheten att nytillverka alla de 99 tavlorna. Det är många tavlor och vi är tacksamma för många gåvor, både stora och små, till Swish 123 2427 607 eller pg 414601-5. Skriv ditt namn och Skärva på talongen.

De fotografiska reproduktionerna kommer att skänkas till Blekinge Museum, Karlskrona, som skall deponera dem på Skärva. Namnen på dem som hjälpt till att återskapa den historiska miljön på Chapmans Skärva kommer att finnas tillgängliga i Tavelkabinettet.

Glädjande nog har vi nu fått in de medel som behövs för att återställa tavelkabinettet på herrgården Skärva och hänga upp kopior av alla de 99 tavlor som fanns där innan gården såldes. Vi avbryter därför insamlingen och tackar alla dem som varit med om att vårda det maritima kulturarvet i landet och i synnerhet i världsarvet Karlskrona. Ni har gjort en fin insats och skapat ett bestående minne av högtidlighållandet av  300-årsdagen av F H af Chapmans födelse. Den infaller den 9 september, och till dess räknar vi med att ha återställt tavelgalleriet och sedan hoppas vi att ni skall ha tillfälle att besöka Skärva och se vad ni har åstadkommit.

Ett stort tack från Chapmansällskapet

                    genom

Lars Rossander    Harald Andersson

Förteckning över donatorer

Företag och föreningar

Namn Bostadsort Tavla
Albinsson och Sjöberg Karlskrona 167, 224
Breakwater Publishing, Lennart Fougelberg Göteborg 154
Carlscrona Båteskader Karlskrona 142
Carscrona Redeviva Karlskrona 221, 189
Chapmansällskapet Stockholm 206
Christer Fredholm Nättraby Byst Gustaf III
Flottans Män Karlskrona 150
Karlskrona kommun Karlskrona 156, 192
Nättraby Hembygdsförening Nättraby 158
Officerskurs -58 Kungl. Sjökrigsskolan Näsby 191
Pedalordens Vänner Stockholm 178
Svenska Ostindiska Companiet Göteborg 160
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Stockholm Byst Gustaf III
Walleniusrederierna Stockholm 154, 190

Privatpersoner

Efternamn Förnamn Bostadsort Tavla
Abramsson Harald Stockholm
Ahlman Leif Lyckeby
Andersson Björn Karlskrona 176
Andersson Eskil Karlskrona 223
Andersson Karin och Harald Karlskrona 140, 141
Andersson Rune Stockholm
Bagge Magnus Daniel Vikbolandet
Björk Magnus Gotland
Blom Jan-Evert Tidaholm
Brax-Andersson Ing-Britt Tråvad
Bränning Hans Brännö
Carlström Björn Nacka
Crona Bengt Karlskrona
Dinkelspiel Max Barcelona
Edman Leif Täby
Edström Björn Västerhaninge
Falkenberg Henrik Stockholm 161
Feuer Imre Åhus
Forsbrand Birgitta och Kjell Karlskrona
Fridman Sören Bro
Frisk Olof Vendelsö
Göransson Göran Stockholm 161
Hagberg Björn, Christel och Ola Rödeby 153
Hagman Mattias Karlskrona
Haller Lars Karlskrona 201
Hallsenius Jörgen Stockholm
Hallstedt Linda Sollentuna
Hedin Per Ola Bjärred
Hellström Anders Eskilstuna
Hoff Lars Erik Täby
Holmer Mats Sturkö 170
Holmström Leif Allan Stockholm
Holmén Björn Sigtuna
Janner Inger och Erland Nättraby
Larsby Sölve Tyresö
Lindemyr Anders Karlskrona
Lordin Lennart Karlskrona
Lublin Ulf Handen
Malmgren Christel och Lars Sturkö 208
Meister Lennart Varberg
Melin Carina Karlskrona
Murray Bertil Uppsala 144
Nilsson Torsten Karlskrona
Nyström Carl Rudolf Djursholm 217
Olander Ronny Svedala
Olsson Carl Axel Ljungby
Otterlund Ingvar Hjärup
Palmbäck Bengt Danderyd 199, 203
Petersson Gunnevi och Börje Karlskrona
Rennemark Elisabet och Morgan Karlskrona 213
Romson Jan Enebyberg
Rossander Lars Djursholm
Rossander Erik Danderyd
Salén Katja, Patrik och familj Stockholm 146, 147, 149
Saur Jan Helsingborg
Sjöberg Pål Karlskrona
Sjöberg Margareta Karlskrona 216, 165
Svensson Susanne Jämjö
Swenzén Ulf Saltsjöbaden
Tengbom Bernt Frans Halmstad
Thidell Ingrid och Sune Karlskrona 235
Thuresson Anders Stockholm
Tornberg Claes Lidingö
Tägtström Ronnie Stockholm
Wachtmeister Hans Johannishus
Wahlberg Bror Västerhaninge 186
Wallén Göran Lidingö 222
Wendel Mikael Nacka
Werner Henrik Fridlevstad
Wikström Gunbritt och Torsten Karlskrona
Örtendahl Ingela Uppsala

Anmärkning: Varje tavla är numrerad, och ett nummer vid namnet anger att givaren med sin gåva har blivit fadder för just den tavlan.