Logotype 2

Tavelkabinettet på Skärva

Under sin tid som Varvsamiral i Karlskrona köpte F H af Chapman år 1784 en lantegendom några mil utanför staden, Skärva. Där lät han år 1785-86 uppföra en grandios sommarbostad efter ritningar som han själv gjort tillsammans med sin gode vän Carl August Ehrensvärd.

Picture1

 

Här tillbringade han mycket tid både sommaren och vinter, och redan före sin pensionering år 1793 bodde han längre tid här ute än i sin tjänstebostad vid varvet, Gröna Gången. Han hade sitt arbetsrum en trappa upp. Där står i dag en tubkikare framför ett litet fönster, och det har sagts att han därifrån kunde övervaka arbetet på varvet, men det är en skröna. Här ute fortsatte han att studera efter sin pensionering för att ytterligare förkovra sig i skeppsbyggnadskonsten och publicerade också en hel del skrifter rörande olika formler för fartygens konstruktion. Han genomförde också en hel del praktiska prov genom att dra fartygsmodeller genom vattnet i en ränna som han låtit gräva. Det är för övrigt samma teknik som används i dag i SSPA i Göteborg, en av världens mest välmeriterade forskningsanstalter för skeppsbyggnad. År 1806, två år före sin död, sålde han egendomen.

 

Skärva har alltsedan Chapmans tid haft privata ägare, senast familjen Schröder/Wachtmeister, som 2014 sålde Skärva med alla inventarier på auktion. Egendomen tillhör Världsarvet Karlskrona, och det är i sådana ögonblick man saknar en institution liknande den brittiska National Trust som kan ingripa och rädda kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nu köptes huset av en konstintresserad tysk entreprenör, Henry Nold, som låtit restaurera huset och gjort det till ett café och vandrarhem med frukostservering.

 

Vid auktionen skingrades även inventarierna, av vilka ett värdefullt så kallat spelur och två praktvaser i porslin föreställande Fredrik den Store av Preussen och hans bror Henrik av Preussen köptes av Nationalmuseum. Ägaren själv är som sagt konstintresserad, och efter ett gediget förarbete av enskilda personer i Karlskrona har han låtit beställa en kopia av den urna som stod i trädgården och som syns till vänster på bilden. Likaså pågår arbete för att försöka återanskaffa fem stora porträttmedaljonger, varav tre av Sergel, som hängde i Chapmans sovrum.

Picture2

 

I ett speciellt för ändamålet ritat rum hängde 96 små, 30×40 cm, och 3 stora, 50×90 cm gouacher föreställande kinesiska djonker, sampaner och andra mindre fartyg. Tavlorna är från Kina, troligen hemförda av Chapmans bror Charles, anställd vid Ostindiska kompaniet.

Picture4

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse köpte alla tavlorna för att hålla ihop samlingen. De har restaurerats och hänger nu på stiftelsens herrgård Engelsberg i Västmanland. De är tyvärr inte tillgängliga för allmänheten, men stiftelsen har låtit göra ett praktverk där alla tavlor redovisas.

År 2021 firas 300-årsminnet av Fredrik Henrik af Chapmans födelse och Chapmansällskapet har funnit det vara lämpligt att till detta år återskapa Tavelkabinettet på Skärva till sin forna glans. För detta ändamål har vi startat insamlingen Tavelkabinettet som vi hoppas skall ge oss möjligheten att nytillverka alla de 99 tavlorna. Det är många tavlor och vi är tacksamma för många gåvor, både stora och små, till Swish 123 2427 607 eller pg 414601-5. Skriv ditt namn och Skärva på talongen.

De fotografiska reproduktionerna kommer att skänkas till Blekinge Museum, Karlskrona, som skall deponera dem på Skärva. Namnen på dem som hjälpt till att återskapa den historiska miljön på Chapmans Skärva kommer att finnas tillgängliga i Tavelkabinettet.

För att högtidlighålla minnet av 300-årsdagen av F H af Chapmans födelse har vi startat en insamling för att skaffa medel till att göra 99 högklassiga fotografiska kopior av de 99 kinesiska gouacher som prydde Tavelkabinettet på Skärva fram till 2014, då de såldes på auktion. Se artikel nedan.

Här kommer vi att löpande publicera namnen på våra donatorer. De kommer att förtecknas i en bok som skall finnas tillgänglig i kabinettet när det återfått sin forna glans.

Förteckning över donatorer per den 1 april 2021

Företag och föreningar

Namn Bostadsort Tavla
Flottans Män Karlskrona 150
Carlscrona Båteskader Karlskrona 142
Pedalordens Vänner Stockholm 178
Officerskurs -58 Kungl. Sjökrigsskolan Näsby 191

Privatpersoner

Efternamn Förnamn Bostadsort Tavla
Abramsson Harald Stockholm  
Andersson Karin och Harald Karlskrona 140, 141
Bränning Hans Brännö  
Edström Björn Västerhaninge  
Edman Leif Täby  
Falkenberg Henrik Stockholm 161
Feuer Imre Åhus  
Frisk Olof Vendelsö  
Hagberg Björn, Christel, Ola Rödeby 153
Hagman Mattias Karlskrona  
Hallsenius Jörgen Stockholm  
Hedin Per Ola Bjärred  
Hellström Anders Eskilstuna  
Hoff Lars Erik Täby  
Larsby Sölve Tyresö  
Lordin Lennart Karlskrona  
Lublin Ulf Handen  
Malmgren Christel och Lars Sturkö 208
Meister Lennart Varberg  
Murray Bertil Uppsala 144
Nyström Carl Rudolf Djursholm 217
Olsson Carl Axel Ljungby  
Otterlund Ingvar Hjärup  
Palmbäck Bengt Danderyd 199, 203
Rossander Lars Djursholm  
Rossander Erik Danderyd  
Salén Katja, Patrik och familj Stockholm 146,147,149
Saur Jan Helsingborg  
Swenzén Ulf Saltsjöbaden  
Thidell Ingrid och Sune Karlskrona 235
Tornberg Claes Lidingö  

Wahlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerhaninge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidingö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendel Mikael Nacka  
Werner Henrik Fridlevstad  
Örtendahl Ingela Uppsala  
Anmärkning: Varje tavla är numrerad, och ett nummer vid namnet representerar en gåva på kr 1500. De numrerade tavlorna kommer att visas i på de sista sidorna i donationsboken.