Torsdagen den 12 mars 2015 höll Sällskapet årsmöte på Sjöhistoriska museet

Vid årsmöte föreläste Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och ansvarig för Maritime Archaeological Research Institute, om det världsunika fyndet av örlogsfartyget Mars, även känt som Makalös.

Mars var ett av sin tids största fartyg. Fartyget gick under i hård strid med danska flottan under slaget vid Ölands norra udde 1564. Svensk befälhavare var amiral Jacob Bagge. Vraket efter Mars återfanns sommaren 2011 på 75 meters djup och har sedan dess undersökts under ledning av Johan Rönnby. Projektet har fått stor internationell uppmärksamhet bland annat av National Geographics, se länk: http://natgeo.se/om-national-geographic/national-geographic-society-stodjer-utforskning-av-svenskt-krigsfartyg. Marsprojektet är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Försvarshögskolan, Ocean Discovery, Marin Mätteknik AB, Deep Sea Productions och Västerviks Museum.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.