Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg berättade om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53.

Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget som var mycket uppskattat hölls i anslutning till lunch på Katarina Sjöfartsklubb och lockade ett 50-tal åhörare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.