Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget som… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg berättade om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg höll föredrag om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet.… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben

Kommendören i flottan Christer Hägg om fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53. Det var flottans första världsomsegling och genomfördes med enbart segel. Seglingen bjöd på många spännande upplevelser. Särskilt genomseglingen av Magellans sund blev dramatisk. Bl.a. genomfördes 35 stagvändningar i hård motvind och snöblandat regn under en av dagsetapperna i en trång del av sundet. Föredraget som… Fortsätt läsa Torsdagen den 15 januari 2015 på Sjöfartsklubben