Torsdagen den 12 mars 2015 höll Sällskapet årsmöte på Sjöhistoriska museet

Vid årsmöte föreläste Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och ansvarig för Maritime Archaeological Research Institute, om det världsunika fyndet av örlogsfartyget Mars, även känt som Makalös. Mars var ett av sin tids största fartyg. Fartyget gick under i hård strid med danska flottan under slaget vid Ölands norra udde 1564. Svensk befälhavare var amiral Jacob… Fortsätt läsa Torsdagen den 12 mars 2015 höll Sällskapet årsmöte på Sjöhistoriska museet