Onsdagen den 25 november 2015 på Sjöhistoriska Museet

Fil.dr. Hans Soop höll föredraget ”Från Gustav II Adolfs fartyg Vasa till Chapmans linjeskepp”. Om bildutsmyckning och ornamentik på svenska örlogsfartyg under 160 år. Vasa ger en mycket god bild av de principer som gällde för utsmyckning av svenska örlogsskepp under tidigt 1600-tal. Den grant målade och förgyllda skulpturprakten tillmättes stor betydelse och hade främst till… Fortsätt läsa Onsdagen den 25 november 2015 på Sjöhistoriska Museet