Onsdagen den 16 mars 2016

Höll vi årsmöte i  Hörsalen på Sjöhistoriska Museet. Historikern professor em. Hans Norman höll därefter ett föredrag om “Chapmans verksamhetsmiljöer” och “Konkurrensen Skärgårdsflottan – Örlogsflottan”.