Måndagen den 9 maj 2016

Denna soliga dag satte styrelsen upp den efterlängtade skylten vid Apotekshuset (Djurgården vid Allmäna gränd) där Fredrik af Chapman hade sittt kontor under åren 1769 – 1780.