Torsdagen den 6 mars 2018 på Sjöhistoriska museet

Årsstämma i Sällskapet. I styrelsen omvaldes Staffan Hansson, Lars Rossander och Ann Klintbacke. Till nu medlem i Valberedningen efter Jan Linder, som undanbett sig omval, valdes Hans Soop. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsavgiften höjs från och med 2019 till kr 200 för enskild och kr 250 för familj. Efter förhandlingarna höll ordförande… Fortsätt läsa Torsdagen den 6 mars 2018 på Sjöhistoriska museet