Fredagen den 21 mars 2014 i fullriggaren af Chapman

Sällskapet höll årsmöte vid vilket vår ordförande professor Marcus Hjulhammar höll ett föredrag om Gustav III:s mystiska katamaran.

I höstas hittades ett okänt skeppsvrak vid Strandvägen i Stockholm. Det var en förminskad kopia av den gigantiska katamaran som skotten Patrick Miller försökte sälja till Gustav III för krigföringen mot Ryssland på 1780-talet. Fartyget hade arbetsnamnet ”Sjöspöket”. Det skulle framdrivas med skovelhjul, vara över 70 meter långt, ha 1 000 mans besättning och bestyckas med 140 kanoner. Projektidén skickades på remiss till F H af Chapman som sakligt och bestämt avstyrkte affären.

Samtidigt skickar Miller en katamaran i mindre skala som gåva till den svenske kungen för att visa att principen är riktig. Fartyget bar namnet ”Experiment of Leith”. Det passerade Öresundstullen i juli 1790 och ankrade vid sin ankomst till Stockholm vid Skeppsholmen.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.