Måndagen den 4 december 2017

Den 4 december i Kolskjulet på Kastellholmen höll vår ordförande ett mycket uppskattat anförande om F H af Chapman, hans person, hans gärning och hans roll i det politiska och militära skeendet. Det var en enligt arrangörerna, Föreningen Briggen Tre Kronor, ett ovanligt välbesökt måndagsmöte, och det märktes att ämnet intresserade briggenfolket, inte minst därför att vi kunde välkomna 6 nya medlemmar i Sällskapet. Eftersom föredraget rör en så central del av vår verksamhet lämnas inget referat här, utan föredraget kommer att publiceras i sin helhet på vår hemsida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.