Onsdagen den 18 september 2019

Ett tjugotal medlemmar samlades i blåsten där porten till gamla Örlogsvarvet på Skeppsholmen en gång fanns. Där möttes vi av Cecilia Johansson och Fredrik Leijonhufvud från Båtbyggarlinjen på Stockholms Folkhögskola som skulle visa oss bygget av galeasen Förlig Wind. Fredrik gav först en redogörelse för skolans organisation och hur projektet Förlig Wind sjösattes. Sedan fick vi krypa in under presenningen, där vi fann skrovet färdigt upp till däcket, och fick en spännande redogörelse för hur bygget framskridit. Båtbyggarutbildningen är tvåårig, och de 8 eleverna får använda första året för att bygga på galeasen, det andra används till att bygga en egen allmogebåt. Man har inte bestämt ett datum för sjösättningen, det viktigaste med bygget är att bygga med högsta möjliga kvalitet. Där har man en god förebild i briggen Tre Kronor, som byggdes här.

Hur kvaliteten på regalskeppet Kronan var, som för nästa 300 år sedan byggdes just på denna plats, kunde vår ordförande Staffan Hansson inte redogöra för, men i övrigt fick vi som inledning på besöket en intressant redogörelse för tidigare skeppsbyggeri på örlogsvarvet.

Efter timmen utomhus var det skönt att komma in ombord i Segelkronan, där Sjöofficersförbundet har sin mäss. Där bjöds en god schnitzel och, som vanligt vi våra möten, en minst lika god kamratlig samvaro. Efter lunchen kunde de som ville följa med Lars Rossander upp till Kastellets tak där de undfägnades med ett kort kåseri om Kastellets historia en fin vy över inloppet till Stockholm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.