Onsdagen den 5 september

Sven Fernqvist höll ett uppskattat föredrag om vedjakten Sofia Linnea inför en stor publik i konferenssalen i Drottning Viktorias Örlogshem.

30 års verksamhet med kulturprojektet Sofia Linnea

Björn Lindroth och Einar Telander fick på 80-talet idén att förverkliga en båttyp, en vedjakt, sådana som användes för att förse Stockholm med ved som bränsle under en lång period av 1800-tal och tidigare halvan av 1900-talet. Dom tyckte det var läge då den sista seglande vedjakten försvann 1946, Sofia av Länna, skeppare och ägare Werner Grönroos, Vettershaga. Andra vedjakter blev försedda med maskin i början av 1900-talet då tändkulemotorer snabbt blev på modet. Dessa oftast 1-cylindriga motorer gjorde att vedjakterna i många fall skakade sönder efter ett antal år.
Dock byggdes så sent som 1921 en vedjakt, Greta Linnea av Vagnsunda, skeppare och ägare familjen Jansson. Detta skedde så ”sent” att hon fick en begagnad rigg. Sådana fanns det gott om. Hon seglade inte mer än 5 år innan hon försågs med maskin. Tiderna förändrades nu snabbt.

Björns och Einars idé blev verklighet genom ett fantastiskt engagemang från många håll. Pengar samlades in. Ett stort arbete gjordes av rospiggen Sigge Johansson, ICA-handlare i Akalla. Vedjakten Sofia Linnea byggdes av Börje Andersson i Roslags Kulla med början 1985 och sjösattes vid färjeläget i Östanå i juli 1988. Den största båt Börje byggt. Sofia Linnea är inte utrustad med maskin men väl med en kraftfull hjälpbåt för bogsering och hamnmanövrer. Dessutom bogseras Lill-Fia efterpå, den klassiska roddekan.

Medlemmar i Föreningen Sofia Linnea seglar vedjakten i dess hemmavatten i Stockholms Skärgård varje sommar. Runt 300 medlemmar seglar med under säsongen och får uppleva hur det är att ta sig fram med vindens hjälp. Upplevelsen ombord blir en historielektion om båten, om miljön till sjöss och om skärgårdens natur samt dess väder- och vindförhållanden.

Sofia Linnea är registrerad som fritidsfartyg. Endast medlemmar seglar. Frivilliga krafter underhåller henne för att möjliggöra framtida seglation. Materialinköp finansieras genom medlemsavgifter och en seglingsavgift. Alla ekonomiska resurser används för underhåll av vedjakten och ”hjälpbåtarna”. Något personligt vinstintresse har aldrig funnits och några arvoden till funktionärer i föreningen har aldrig utbetalats.

Vi har ingen radar men en AIS som ger vår position till andra fartyg. Våra befälhavare samtliga med minst skepparexamen eller klass VIII samt eget VHF-certifikat har alla blivit utbildade och godkända av föreningen/rederiet för denna uppgift. För säker navigation använder vi kartplotter samt sjökort.

Ekonomiskt har vi rullat runt detta projekt helt utan skulder. Ett kulturprojekt av den här typen lever på entusiasmen hos medlemmarna. Om den försvinner så dör projektet. VI har seglat utan bekymmer i 30 år. Vi är säkra på att vi med medlemmarnas hjälp kan ta hand om Sofia Linnea som ett välunderhållet fritidsfartyg även i framtiden.

Gå med som medlem och stöd kulturprojektet Sofia Linnea. Som medlem kan man delta i seglingar. Våra seglingar är fritidsseglingar med besättning ombord som gemensamt delar på alla kostnader för drift och underhåll.

Sofia Linnea i Beckholmens Västra Docka

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.