Torsdagen den 20 september 2018

Årets resa med Sällskapet gick till Göteborg. Jan Malmer inbjöd oss vid årsmötet i mars att besöka staden något som sällskapet således förverkligade i september. Jag vet från tidigare resor till Finland (3 st) att planeringen av resorna måste påbörjas tidigt och gick därför så gott som omedelbart ut med en förfrågan om intresse fanns för resan. Då vi konstaterat tillräckligt många ressugna bestämdes resan och planeringen rullade på. Jag brukar själv hålla i resorna men har till min hjälp den här gången fått värdefull hjälp av Peter Wiklund-Wandrup som adjungerats till styrelsen för bland annat reseverksamheten och som främst hållit reda på tåg- och båttider samt haft kontakten med lunchrestaurangen Sjömagasinet för att garantera en menyrätt som alla önskade sig och som skulle serveras direkt efter ankomst (pressat schema).                                                 

Huvudsyftet med resan var att besöka SSPA (Statens skeppsprovningsanstalt), numera ett konsultbolag som bland annat bedriver forskning inom skeppsbyggnad och ägs av stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Uppslaget fick jag genom en uppgift att formler som Chapman tagit fram används i anstaltens datorprogram, vilket ju lockade till ett studiebesök. Jag fick omgående kontakt med Magnus Wikander på SSPA som oförtröttligt och med glatt humör hjälpt till med upplägget och framtagning av medarbetare för besöket.

Resdeltagarna var 15 till antalet.  De anlände till Göteborg med tåg och bilar. Några återvände samma dag, andra fortsatte vistelsen i Göteborg eller längre upp efter Västkusten.

Utanför centralen i Göteborg mötte vid tågets ankomst värden på stället Jan Malmer, som ledde deltagarna till Lilla Bommen för vidare färd med turbåt på Göta Älv. Målet var Sjömagasinet för lunch. Under färden passerades Ostindiefararen Götheborg II, som ligger förtöjd vid platsen för forna Eriksbergs varv i avvaktan på placering vid Masthuggskajen, där ett besökscentrum planeras. De gamla varven på nordsidan av älven har ersatts med modern bostads- och kontorsbebyggelse, bostadshusen inte olika dem i Hammarby Sjöstad för att nu jämföra med Stockholm. Jan guidade och delade med sig av sitt rika kunskapsförråd om både gammalt och nytt längs Älven till Sjömagasinet.

Sjömagasinet

Restaurangen får nog ses som Göteborgs bästa sedan Leif Mannerströms dagar som krögare. Sällskapet intog en delikat lunch bestående av förutom sallad, ostfriterad kolja med Skagensås, picklade grönsaker, citron och dillslungad potatis. Jan inledde lunchen med att berätta om området som ligger i närheten av Chapmans födelseplats Nya Varvet samt om släktförbindelser med anknytning till Chapman och släkter i Göteborg som betytt mycket för stadens utveckling. Lunchen drog ut på tiden så sällskapet fick i hast bryta upp för att med turbåten och buss vid Eriksbergs varv hinna till Chalmers på utsatt tid kl. 15. Vid varvet hanns dock med att bese Ostindiefararen från utsidan där hon ligger vid kajen och att ta foton av det vackra fartyget.

SSPA

SSPA är ett världsledande maritimt kunskapsföretag som har vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling. Utifrån kundernas verklighet skapar företaget hållbara lösningar för att möta deras utmaningar.  Företaget erbjuder ett brett utbud av maritima tjänster, allt från fartygsdesign, energioptimering och att hitta de mest effektiva sätten att interagera med andra transportslag till att genomföra infrastrukturutredningar och riskbedömningar inom maritim miljö och säkerhet. SSPA har 95 medarbetare och omsätter 100 MKR. För att alltid kunna erbjuda den senaste kunskapen och de bästa metoderna är cirka 20 procent av företagets resurser engagerade inom forskning och utveckling. Huvudkontoret ligger i Göteborg och har ett lokalkontor i Stockholm. Företaget ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Sällskapet blev mycket väl mottaget på företaget av Veronica Otterbrink, allt var dukat och klart.  Först fick vi en utförlig och mycket klargörande redogörelse av forskaren på anstalten Lars T. Gustafsson för hur fartygsbyggnad/skeppsbyggnad ser ut i dag.  Utöver intressanta inblickar i forskningen rörande beräkningar av vattenmotståndet mot fartygs framförande genom vattnet med modeller, något som ju Chapman ägnade mycken tid åt, fick vi återblickar på hur sjöfarten från begynnelsen nått fram till det allra senaste på området. Det gladde givetvis att Chapman fortfarande spelar en roll i den utvecklingen, bl.a. genom som nämnts datorprogram som rymmer principer som kan hänföras till honom. Mycket intressant var också förevisningen av anläggningar för utformning av modellskrov, vattenränna (260x10m med 5 m djup) för beräkning av motståndet mot skrov (jfr Chapmans vattenränna på Skärva) och bassäng (88×39 m) för vågors påverkan på skrov samt en simulator för skeppstekniska beräkningar. Den senare rymde bland annat program för manövrering i samtliga Sveriges hamnar. Vi fick se en simulerad utsegling av ett containerfartyg från Umeås hamn. Mycket imponerade allt detta och något att minnas av oss med intresse för inte bara fartyg och sjöfart utan också för den industriella utveckling anstalten bidrar med i Sverige och övriga världen med sina insatser i toppen på den maritima forskningen. Bilder fick inte tas inne i anläggningen men jag har fått mig tillsänd längst ned stående magnifika foton.

Besöket avslutades med varmt kaffe och gott tilltugg som kändes välkommet efter förflyttning i ett något kylslaget Göteborg.

Kopplingen mellan Chapmans teorier och en uppgift om datorprogram hos SSPA gav mig som sagt incitament till besöket. Detta genererar i hög grad vidare impulser. Vi skulle mycket väl inom ramen för vår uppgift – att sprida kännedomen om Chapman och hans verk- kunna rymma föredrag om konstruktion av skrov och om seglingsteori för fritidsbåtar, i synnerhet som seglingsintresset är stort.  Många av oss är också intresserade av nutida fartyg och deras användning. Jag tar med mig erfarenheterna från besöket hos Chalmers för framtida uppslag.

För SSPA:s anläggningar, se https://www.sspa.se/our-facilities-and-tools , och forskning: https://www.sspa.se/how/research .

Det var efter en omvittnat mycket lyckad och minnesrik studieresa deltagarna återvände från. Bidragande var förutom det faktamässiga den trevnad som uppstår i ett gott sällskap som gör skäl för namnet Sällskap. Härtill bidrog också i hög grad Jan med sin koncilians och sina aldrig sinande kunskaper.


Lars Gustavsson i berättartagen

Staffan Hansson 2018-09-26

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.