Torsdagen den 7 mars 2019 kl 1200

Föreningens årsmöte hölls i Sjöhistoriska museets hörsal i närvaro av 20-talet medlemmar. Vid mötet invaldes Eva Holmquist till ordinarie ledamot av styrelsen och Peter Wiklund till suppleant.

Efter årsmötet tillstötte ett antal medlemmar i Sjöhistoriska museets vänförening för att åhöra ett föredrag av professor Leos Müller om Sveriges sjöfart under 1700-talet som han höll med utgångspunkt från hans nyligen publicerade bok “Sveriges första globala århundrade”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.