Torsdagen den 9 oktober 2014 på Katarina Sjöfartsklubb

Jan Thomas Malmer berättade medryckande om Ostindiska Kompaniets tillkomst och dess förgrundsgestalter. Han redogjorde också för ostindiefararen Göteborgh II:s första resa till Kina med bildförevisning. Innan föredraget intogs en god lunch serverad av Sjöfartsklubbens bitr. föreståndare Kicki Falke. Föreståndaren Torbjörn Carlsson redogjorde för klubbens historia och dess inredning med inventarier hämtade från ångfartyg som gått i skärgårdstrafik. Evenemanget samlade ett trettiotal deltagare varav 14 från Sällskapet och Maritim Kultur samt övriga från Sjöfartsklubben.

Anmärkning: Chapmansällskapet samarbetar med Sällskapet Maritim Kultur och med Katarina Sjöfartsklubb. Chapmansällskapet får utan kostnad nyttja Sjöfartsklubbens lokaler mot att klubbens medlemmar tillåts åhöra Sällskapets föredrag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.